AI RoboForm 9.3.3.1

AI RoboForm 9.3.3.1

Siber Systems – 2,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 240 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Mọi trang web bây giờ đều yêu cầu mật khẩu và việc ghi nhớ và quản lý tất cả chúng trở nên khó khăn. Với RoboForm, bạn nhớ một mật khẩu, RoboForm ghi nhớ phần còn lại. RoboForm ghi nhớ và lưu trữ an toàn mật khẩu trực tuyến và ngoại tuyến của bạn, vì vậy bạn sẽ không bao giờ quên chúng nữa. Tận hưởng thông tin đăng nhập dễ dàng, chỉ bằng một cú nhấp chuột vào tài khoản trực tuyến của bạn. Tiết kiệm thời gian bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký và thanh toán trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột. RoboForm cung cấp cho mật khẩu và dữ liệu cá nhân khác của bạn thêm bảo mật (mã hóa mạnh được cung cấp), tính di động và khả năng quản lý hoàn toàn. Mật khẩu có thể được in, sao chép vào một máy tính khác, sao lưu và khôi phục.

Tổng quan

AI RoboForm là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Siber Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AI RoboForm là 9.3.3.1, phát hành vào ngày 24/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

AI RoboForm đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Người sử dụng của AI RoboForm đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AI RoboForm!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có AI RoboForm cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Siber Systems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản